میز خدمت

اطلاعات میز خدمت

آیین نامه ها و قوانین

آیین نامه خدمات مالی واعتباری واحد های مستقر در مرکز رشد اساسنامه مرکز رشد دانشگاه ارومیه

فرم پذیرش در مرکز رشد دانشگاه اومیه

فرم پذیرش در مرکز رشد دانشگاه اومیه

مدارک مورد نیاز برای پذیرش در مرکز

  • رزومه مؤسسين و همکاران شرکت
  • کپی مدارک تحصيلی مؤسسين و همکاران
  • پرسشنامه اطلاعات متخصصين برای مشاوران شرکت
  • اسناد ثبت شرکت (برای شرکتهای موجود)
  • طرح تجاری شرکت

فرم میز خدمت

لطفا نام را وارد کنید
لطفا نام خانوادگی را وارد کنید
لطفا نوع مطلب ارسالی رو انتخاب کنید
لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
جنسیت خود را انتخاب کنید

متن پیام را وارد کنید
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید