اهداف و وظایف مرکز رشد دانشگاه ارومیه

معرفی مرکز رشد

معرفی مرکز رشد

مطالعات انجام شده نشان می دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوری و اقتصاد مبتنی بر آن، نقش بسیار موثری در توسعه کارآفرینی، توسعه ملی، رشد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. لیکن عدم آشنایی موسسات نوپا و یا واحدهای سنتی با شرایط کاری کنونی، بازار مصرف، هزینه های بالای راه اندازی و عدم آشنایی با مدیریت اثرگذاری مدیریت تحول، سبب ناپایداری و ریسک بالای آنها در سالهای ابتدایی تاسیس و یا توسعه می گردد. در همین راستا به منظور حمایت از موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی، در اکثر کشورها مراکزی بنام مرکز رشد (انکوباتور) ایجاد شده است. این مراکز معمولاً در یک پارک فناوری و یا یک دانشگاه ایجاد می شوند تا کارآفرین بتواند با دریافت حمایتهای مرکز، دستاوردهای تحقیقاتی، ایده های نوین و یافته های علمی خود را به کسب و کار تجاری تبدیل نماید. در این مرکز افراد حقیقی و حقوقی صاحب ایده و طرح های نوآور و فناور می توانند مستقر شده و علاوه بر استفاده از امکانات و زیرساخت های مرکز رشد از حمایت های مختلف مرکز نیز برخوردار گردند.

مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه ارومیه مرکزی است چند منظوره با کسب مجوز از کمیته تخصصی فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دی ماه سال 81 فعالیت خود را به طور جدی شروع کرده است و هدف این مرکز ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبنی بر دانش و فن دارند.

دانشگاه ارومیه به عنوان سازمان مؤسس، در سال 1382 فضای فیزیکی به مساحت تقریبی 1175 متر مربع را در محل دانشگاه در اختیار مرکز رشد قرار داد. که در حال حاضر تقریباً 500 متر مربع از فضای مرکز رشد به استقرار واحدهای فناور اختصاص داده شده است و 12 موسسه و 6 هسته و در این مرکز مشغول به فعالیت می باشند.

مأموريت اصلى

مأموريت اصلى مراكز رشد ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه و حمايت از توسعه كسب و كارهاى دانش‌بنيان مى باشد. مركز رشد دانشگاه ارومیه با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه حرفه هاى جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه فناوريهاى پيشرفته و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتيبانى مى كند.

اهداف مرکز رشد:

رئوس اهدافی که مراکز رشد واحدهای فن¬آوری دانشگاه ارومیه برای دستیابی به آنها برنامه¬ریزی نموده و تلاش می نماید به شرح زیر است:

  • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

  • ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

  • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

  • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فناور فعال در زمینه های فناوری

  • بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

  • تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه در بازار