اطلاعات تماس واحدهای فناور

اطلاعات تماس واحد های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ارومیه

ردیف

شرکت

هسته

مدیر عامل

پرونده

تلفن اتاق

شماره اتاق

همراه

 

1

شب تاب عصر

-

رضایی

101

33453118

205

09148541103

 

2

نیک سان شیمی

-

علی اصغر تقی زاده

102

-

203

09331035439

 

3

-

ایمن دید

مهران همت یارمظفریان

103

33449643

311

09148000717

 

4

آدا سیستم ارومیا

-

سعید چراغی فر

104

33458560

319

09122095998

 

5

پدیده تصویر افق

-

مکرم

105

33444054

310

09144479968

 

6

 

الکترو ایمن

امیر فتحی

106

33442540

206

09385905140

 

7

فرا رایانه ققنوس

-

هادی جلیل زاده

107

33466209

309

09148538592

 

 

8

مهندسین مشاور پایش

-

کبری جبار پور

108

اتاق ندارند

-

09141893722

9

شرکت عصر نوین

 

 

سجاد کشی پور

حبیبی

فضلی

سجاد کشی پور

اسماعیل حبیبی

مریم فضلی

130

129

124

33441143

312

09144817381

09143413566

0914341566

 

10

فاوا دانش ایرانیان

-

فرزاد نوری

109

33459185

209

09143630554

 

11

ساتراپ

-

هادی برگ

110

33483900

314

09141478309

 

12

پرتو پردازان نوین

-

هادی رنجکش زاده

210

33453393

128

09144469454

 

13

 

محمدی

سید عابدین محمدی

113

اتاق ندارد

 

09141405714

 

14

-

شعبانی

رسول شعبانی

126

33440675

316

09143410618

 

15

ایده پردازان نوین

-

فیضی

114

334588635

320

09143468712

 

16

-

محمد زاده

خانم محمد زاده

115

اتاق ندارد

-

09331035439

 

17

بی همتای فارس

-

مهران صیادی

116

اتاق ندارند

-

09179248702

 

18

-

ارقام ایمن

شبنم فرامرزیانی

117

اتاق ندارد

 

09143400746

 

19

زرین افق

-

پیمان عسگری

118

33459543

302

09129454151

 

20

فناوران ایده پرداز

-

فرشید بخشی

119

33447781

301

09143487800

 

21

حفاظ کستران

-

جواد جلیلی

120

33464352

318

09144459698

 

22

دفتر شهید فهمیده

-

صنم نزاد

121

33442940

313

09123237188

 

23

اروم مکین

-

رضا سلیمانی

122

33477466

317

09142054869

 

24

اروم صنعت سبز صدرا

-

درویشی

122

33477165

308

09143401943

 

25

اروم ابتکار

-

کامران قاسم زاده

127

-

204

09143888435

 

26

-

محمد پور

توحید محمد پور

125

-

207

09144744778

 

27

دفتر مخابرات

-

مخابرات

-

-

208

-

 

28

-

هسته عبدی

هسته نقشین

کمال عبدی

هادی نقشین

111

 

33468762

33468762

315

315

09149493969

09148427175