تماس با مرکز رشد دانشگاه ارومیه

ادرس مرکز رشد

تماس با ما

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیک خود را وارد نمایید
عنوان پیام خود را وارد نمایید
پیام خود را وارد نمایید
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید

اطلاعات تماس

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه

در حال حاضر تقریباً 500 متر مربع از فضای مرکز رشد به استقرار واحدهای فناور اختصاص داده شده است و 12 موسسه و 6 هسته و در این مرکز مشغول به فعالیت می باشند.


اطلاعات تماس

  • آدرس: بلوار شهید بهشتی - انتهای کوی منصور افشار - مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه
  • کد پستی: 5715944811
  • صندوق پستی: 165
  • شماره دورنگار: 04433466559

تماس با کارشناس مرکز

  • مسعود درگاهی
  • تلفن: 04433444425

ساعت های کاری

  • همه روزه بخش اداری از ساعت 8تا 14:45حضور دارند
  • شرکتها از ساعت 8 تا ساعت 21 حضور دارند