فراخوان انتخاب و معرفی کارخوب و با کیفیت ایرانی در حوزه ICT

فراخوان انتخاب و معرفی کارخوب و با کیفیت ایرانی در حوزه ICT

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف حمایت از کالای ایرانی، فراخوان انتخاب و معرفی کارخوب و با کیفیت ایرانی را در حوزه ICT اعلام کرد.