اولین جلسه هماهنگی استارت آپ اسفند 95

اولین جلسه هماهنگی استارت آپ اسفند 95

 

اولین جلسه برگزاری استارت آپ در اسفند ماه سال جاری درتاریخ 95/11/11 در دفتر ریاست محترم پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی تشکیل و آقای دکتر حسن حیدری بعنوان دبیر انتخاب شدند. اعضای شورای سیاستگذاری نیز دراین جلسه پیشنهاد و انتخاب شدند

شرکت کنندگان در این جلسه آقای دکتر حسن حیدری، آقای دکتر سید جعفر زنوزی، آقای رحیم پور، آقای مرتضی زرندی، خانم شجاعی فر، و خانم هاشم زاده بودند.