نمایش جزئیات واحد های مستقر

معرفی شرکت پیشتازان شب تاب عصر

پیشتازان شب تاب عصر

تولید کننده رنگهای شب تاب (لومیناسانس)

این نوع رنگ ها نور (خورشید یا هر نوع نور مصنوعی دیگر)را جذب کرده و بدون نیاز به منبع انرژی ساعتها از خود نور ساطع و محیط اطراف خود را روشن میکنند.

 محصولات شرکت عبارتنند از:

رنگهای ترافیکی شب تاب

  • رنگهای تزئینی و هنری شبتاب
  • جوهر های چاپ شب تاب.
  • تابلو ها وعلائم راهنمایی و اضطراری
  • و.....